strażacy8Strażacy to grupa zawodowa ciesząca się w Polsce i na świecie największym zaufaniem społecznym. Zawsze gotowi są nieść pomoc potrzebującym. Obecni w sytuacjach kryzysowych: przy pożarach, wypadkach, katastrofach – pierwsi ratują zdrowie, życie, mienie innych, narażając się przy tym na niebezpieczeństwo. Z okazji patronalnego Święta Strażaków Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek i Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski przekazują życzenia.

Szanowni Państwo!

Funkcjonariusze i Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim!
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Radzyńskiego!

Z okazji Dnia Strażaka, obchodzonego we wspomnienie Patrona – św. Floriana, pragnę skierować do Państwa słowa głębokiego szacunku i szczerej wdzięczności za codzienną, odpowiedzialną i niezawodną służbę oraz gotowość do niesienia pomocy w każdej trudnej sytuacji.

Służba dla ochrony zdrowia, życia i mienia tych, którzy znaleźli się w różnych sytuacjach kryzysowych, jest to misja wymagająca poświęcenia, odwagi i hartu ducha. Jesteście przy pożarach, skutkach klęsk żywiołowych, wypadkach zgodnie z dewizą "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Warto podkreślić, że Strażacy służą społeczności lokalnej, a także kultywują chlubne tradycje, ale również są otwarci na nowoczesność, zdobywają nowe umiejętności, pogłębiają wiedzę, dbają o sprawność fizyczną.

Nie tylko dajecie Państwo poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu radzyńskiego, ale dbacie o ich wiedzę, która pozwala zapobiegać wielu nieszczęściom i nieść ratunek w zagrożeniach. Stanowicie wzór i zachętę do życia godnego i ofiarnego.

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu, aby Wasz Patron – święty Florian wspierał Was w trudnej pracy, strzegł przed niebezpieczeństwami; życzę również satysfakcji z wykonywanej służby, dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek
Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski