herbOferta na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i turystyki z art.19 a ustawy o p.p pod nazwą "Udział zawodników klubu w Pucharze Europy".

Załącznik nr 1