transplantacjaW związku z wpłynięciem do urzędu miasta petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności, zachęcamy do zapoznania się z pismem w w/w sprawie.

Treść petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Więcej informacji w sprawie transplantologii na stronie Ministerstwa Zdrowia.