03Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Radzyniu Podlaskim przy ulicach: Kazimierza Prejznera, Parkowej i Alei Kasztanowej, Lubelskiej oraz Św. Br. Alberta Chmielowskiego stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski. Przetargi odbędą się w dniach podanych w poszczególnych ogłoszeniach w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Ulica Kazimierza Prejznera <SZCZEGÓŁY> Przetarg 13.03.2023 r. godz. 10:00

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 851 o powierzchni 1988,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00066988/5,
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 852/3 o powierzchni 1206,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00066988/5,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 852/4 o powierzchni 1012,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00066988/5,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 852/5 o powierzchni 1392,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00066988/5.

Ulica Parkowa i Aleja Kasztanowa <SZCZEGÓŁYPrzetarg 13.03.2023 r. godz. 10:30

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1714/11 o powierzchni 1336 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00027472/0,
2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1714/51 i 1661/10 o łącznej powierzchni 1414 m2, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste LU 1R/000274 72/0 i LU 1R/000/27436/6,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1661/11 o powierzchni 1403 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1R/00027436/6,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1661/14 o powierzchni 1436 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00027436/6,
5. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1673/1, o powierzchni 4712 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00048509/2.

Ulica Lubelska <SZCZEGÓŁYPrzetarg 17.04.2023 r. godz. 10:00

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1357, 1355, 1354 i 1350/2, o łącznej powierzchni 4693 m2, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgi wieczyste: LU1 R/00041921/7, LU1 R/00041395/0.

Ulica Św. Br. Alberta Chmielowskiego <SZCZEGÓŁYPrzetarg 17.04.2023 r. godz. 10:30

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 920/1 o powierzchni 3116 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00029350/3,
2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 921/1 o powierzchni 3874 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00029350/3,
3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 934/1 o powierzchni 2213 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą LU1 R/00029350/3.