30 wrzesnia Radzyń PodlaskiWzorem lat ubiegłych Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku realizujące Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne. Badania będą prowadzone 30 stycznia br. na parkingu Urzędu Miasta w godzinach 8:00 – 15:00. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzanie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50 - 69 lat, które miały wykonane badania mammograficzne co dwa lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25 - 30 %!, a więc warto badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia oraz na całkowite wyleczenie, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.