mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniu 13.12.2022 r. wypłaci III transzę „dodatku węglowego” - realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Trzecia transza pieniędzy trafi do 370 wnioskodawców na kwotę 1 110 000 zł. Po sprawdzeniu i weryfikacji MOPS wydał 81decyzji odmownych oraz 160 złożonych wniosków pozostawił bez rozpatrzenia. Odwołania do SKO biała Podlaska 5 wniosków. Wypłatę realizuje Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.
Czwarta i ostatnia transza dodatku będzie zrealizowana po dalszej weryfikacji złożonych wniosków.

Andrzej Szczęch – Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim