mops radzynMOPS w Radzyniu Podlaskim informuje o nowym okresie świadczeniowym 2020/2021 dla świadczenia dobry start 300+, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2020 r. - tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. - nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez portale: emp@tia, epuap, bank, oraz drogą pocztową ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego wnioski w formie papierowej przyjmuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32:
- w sierpniu 2020 r. - poniedziałek – czwartek w godz. 8:00 – 15,00
- od września 2020 r. - poniedziałek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00
Piątek wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów z uwagi na weryfikacje złożonych wniosków i przygotowanie decyzji.

ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy wypłat 300+:
- wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
- w sierpniu 2020 r. - wypłata do 30 września 2020 r.;
- wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - wypłata w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.                                                                                                    - wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Przypominam, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry start nie obejmuje również studentów.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry start.
Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka http://mopsradzyn.naszops.pl/

ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:
- elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;
- we wrześniu i w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;
- w listopadzie i w grudniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do 30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2020 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE
Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:
- elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2020 r.;
- we wrześniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;
- w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;
- w listopadzie 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2021 r.;
- w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2020 r.

UWAGA
Ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi ono 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzono zasadę przyznawania świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2020 r.
Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:
- numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
- aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
- numer telefonu.
O zmianach oraz istotnych informacjach, które ułatwią nasze wzajemne kontakty będziemy na bieżąco informować na stronie http://mopsradzyn.naszops.pl/

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+
Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków. Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+ ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch