01Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 8 kwietnia br. czynna jest kasa urzędu. Uległo jednak zmianie miejsce usytuowania kasy.

Wpłaty będą przyjmowane w okienku, które znajduje się na parterze, w pomieszczeniu, gdzie kiedyś funkcjonowała straż miejska. Płatności można dokonywać kartą płatniczą lub gotówką.

Prosimy stosować się do zaleceń, widniejących na umieszczonych tabliczkach.

Opłaty skarbowe za akty można dokonywać również drogą elektroniczną na rachunek bankowy: 65 8046 0002 2001 0100 0013 0001.
Wpłat podatków można dokonywać na rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.

01
02
03
04
05
06