PUK LOGOW związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czego skutkiem jest zawieszenie lub znaczne ograniczenie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców na terenie Radzynia Podlaskiego informuję,

po konsultacjach z Burmistrzem Radzynia Podlaskiego, oświadczam, że działając w imieniu Przedsiebiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim jednostronnie odstępuję od naliczania stałej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych za miesiac marzec 2020 r., która to opłata wynika z podpisanych umów między PUK a poszczególnymi przedsiębiorcami.

Oznacza to, że za miesiąc marzec 2020 r. naliczona będzie opłata za rzeczywistą ilość odebranych odpadów komunalnych.

/-/ Prezes PUK Jarosław Ejsmont