urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!” Jeśli  chcesz  zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji znaleźć ciekawą pracę – zgłoś się po dokumenty rekrutacyjne do Urzędu Miasta pokój 15 na 3. piętrze.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca lipca 2020 r.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

Wsparcie obejmuje:
- Doradztwo Indywidualne z opracowaniem IPD
- Poradnictwo psychologiczne
- Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
- Poradnictwo zawodowe
- Szkolenia zawodowe (300 godzin) -  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę; do wyboru:
1. Kucharz
2. Dekarz
3. Mechanik samochodowy
4. Fryzjer
5. Ślusarz
6. Cukiernik
7. Murarz – Tynkarz
8. Krawiec
- Pośrednictwo pracy
- 6-miesięczny staż zawodowy w firmach w regionie, powiązany z uzyskaną kwalifikacją na szkoleniu

Wartość projektu: 1 812 775,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 540 859,48 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój nr 15 (3 piętro).