min zapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od 23.04.2019 r. do 07.05.2019 r. na operacje w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej. Więcej szczegółów TUTAJ.