ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki pn. "Aktywny Senior" przez oferenta: Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Treść zamieszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Aktywny Senior". [ZOBACZ]