b40921cbce71eaf033f6d8593aa75f37 bigRegionalne konsultacje "Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw” odbędą się 19 lutego o godz. 10.00 w Europejskim Centrum Kształcenia I Wychowania w Roskoszy OHP. Dyskusja dotyczyć będzie tematów: wsparcie finansowe - Sercem z KGW, działalność, wydatki i rozliczenie bez wątpliwości. W konsultacjach będa uczestniczyć: Pełnomcnik ds. KGW oraz Przedstawiciele Urzędów Skarbowych. Poniżej szczegóły spotkania oraz list Premiera Mateusza Morawieckiego do Kół Gospodyń Wiejskich.

 Czcigodne Panie,
Kobiety Gospodarne,
Kobiety Wyjątkowe,

Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? - zastanawiał się prawie pięćset lat temu wielki polski patriota Jan Kochanowski, a jego pytanie jest nadal aktualne. Dziś bowiem również nie sposób przecenić roli mieszkańców wsi w wielkim dziele, jakim było zachowanie i pielęgnowanie polskiego ducha i polskich tradycji, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i burz dziejowych, których nie szczędził polskiej ziemi XX wiek.

W tym wielkim, patriotycznym dziele zachowania pol­skiej tożsamości kulturowej ważną rolę odegrały Kola Gospodyń Wiejskich, których początek datuje się na 1866 rok. To dzielne gospodynie z polskich wsi dbały o to, by spuścizna ich matek i babć nie przepadła w mroku dziejów, by nie naruszyły jej za­kusy zaborców, by nie zasypał jej wojenny kurz, by nie wykrzywił komunizm swoją nieludzką ideologią. Dziś, kiedy żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Drogie, Szanowne Panie,

Koła, w których działacie, mają piękną i wielką historię - ale jeszcze więcej do zrobienia. Dziś, w wolnej Polsce, wciąż potrzebujemy Waszej pracy, Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowywaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Bo Polska potrzebuje dobrego gospodarza - ale tak samo potrzebuje dobrej Gospodyni.

Z inicjatywy mojego rządu Sejm uchwalił niedawno ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, w którym zawarliśmy bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia Waszej działalności. To przede wszystkim realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne. I pełna swoboda wyboru - albo działalność w dotychczasowej formie, albo na nowych, łatwiejszych zasadach.

Dziś budujemy państwo solidarne, budujemy Polskę, która chce wspierać i doceniać wszystkie swoje obywatelki i wszystkich obywateli, a zwłaszcza takie osoby jak Wy, których aktywność przyczynia się do umac­niania więzi społecznych, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do kształtowania następnych pokoleń Polaków, dumnych ze swoich korzeni i swojego dziedzictwa.

Raz jeszcze dziękuję Paniom za wielką i ciężką pracę dla Waszych małych ojczyzn i dla naszej wspólnej Ojczyzny. Dla Polski. Z wielką radością wspominam spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w wielu miejsco­wościach, na jakich miałem zaszczyt w ostatnich miesiącach gościć.

Mam nadzieję, że wsparcie wprowadzane przez mój rząd zostanie przez Panie powitane jako pierwszy krok dla wynagrodzenia wspaniałego trudu, jakie przez dziesięciolecia włożyły wiejskie gospodynie w krzewienie miłości i szacunku do wszystkiego, co polskie.

Krok pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Chcemy, żeby wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich miało stały, systemowy charakter, by w pełni docenić pracę, jaką Panie wykonują. I daję Paniom moje słowo, że takie wsparcie zapewnimy - i w rządzie, i w samorządach.

3d08cf73fc7f771f75108f14cd55c6b8