urzad miastaUrząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji oraz dbania o to, by nie było nawisów śnieżnych i sopli zwisających z dachów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Niedopuszczalne jest wysypywanie sprzątanego śniegu z chodników na jezdnię.Temat  poruszono na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada.

Śnieg należy pryzmować na krawędzi chodnika. Rozrzucanie go na jezdnię niweczy wysiłki dbających o bezpieczną nawierzchnię drogi. Może to powodować niebezpieczne sytuacje na ośnieżonych czy oblodzonych fragmentach jezdni.

Takie sytuacje były obserwowane w ubiegłym roku, gdy tuż po przejechaniu ulicy przez sprzęt odśnieżający, na drodze pojawiał się śnieg wyrzucony przez właścicieli posesji. Zwracali na to uwagę oburzeni mieszkańcy miasta.

Pracownicy Urzędu Miasta będą monitorować w tym aspekcie sytuację na ulicach Radzynia. Gdy zwracanie uwagi nie będzie skuteczne, o interwencję będzie proszona Policja.

"Obowiązek egzekwowania odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli i zarządców nieruchomości będzie nadzorowany przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miasta oraz pracowników o wydziału. Sytuacja w tym zakresie będzie przez niego monitorowana i w razie zaistnienia potrzeb w tym względzie będą wystosowywane odpowiednie pisma do zarządców, przypominające o przedmiotowym obowiązku i wskazujące zachowanie szczególnej uwagi przy wykonywaniu tych czynności oraz stosowania się do przepisów BHP w tym zakresie, a także podejmowane działania bezpośrednie w celu usunięcia pojawiających się zagrożeń. Służby odpowiedzialne za odśnieżanie (właściwi pracownicy PUK Radzyń Podlaski oraz UM Radzyń Podlaski) mają skrupulatnie wykonywać swoje zadania" - Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Blicharz.