azbestW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, termin rozpoczęcia prac planowany jest po 17 września 2018 r.

Przedłużający się termin rozpoczęcia realizacji związany jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi niezwłoczne podpisanie umów z wykonawcami zajmującymi się usuwaniem wyrobów azbestowych, którzy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usunięcia odpadów azbestowych z posesji.

Wszystkie złożone wnioski z terenu Miasta Radzyń Podlaski zostały przyjęte do realizacji.

Z uwagi na powstałe opóźnienie, jeśli część wniosków nie zostanie zrealizowana w 2018 r., automatycznie przechodzą one do realizacji w roku kolejnym, bez potrzeby ponownego składania wniosku.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków Urząd Marszałkowski przeprowadził ich weryfikację ze względu na pilność i związaną z nią kolejność realizacji. Na ustaloną kolejność Miasto nie miało żadnego wpływu.

Stosowne informacje będą również zawarte na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Jerzy Kaczan - Gminny Koordynator Projektu