min syrenyOGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI

Niniejszym informuję, że w dniu 22 marca 2018 (czwartek) o godzinie 12.00, przeprowadzony zostanie w mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

W związku z powyższym proszę mieszkańców miasta, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Burmistrz
Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek