logo UDSKiORW związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z Siedzibą w Siedlcach informuje, że Urząd ds. Kombatantów przygotowuje szeroką informację w tej sprawie.

Osoby posiadające status działacza, a pragnące otrzymywać świadczenie pieniężne (402,72 zł), będą zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (obecnie opracowywanego przez Urząd Kombatantów) o przyznanie tego świadczenia. Przyznane ono zostanie na stałe, wolne od podatku i nie będzie wliczane  do dochodu. Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu31 sierpnia 2017 r. Informacje na stronie Stowarzyszenia: https://internowani-represjonowani.pl.tl