Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza nabór i zaprasza do składania propozycji zadań o zasięgu gminnym do budżetu obywatelskiego Miasta Radzyń Podlaski na 2018 r.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r., poprzez złożenie wniosku na odpowiednim formularzu osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (1 piętro) w godz. 7.30 - 15.30 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Budżet obywatelski 2018”.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne i możliwe do pobrania od dnia 3 lipca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski www.radzyn-podl.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (sekretariat - I piętro oraz pokój 306 - III piętro).

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Radzyń Podlaski, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.

Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2018 ustalona zostaje do wysokości 100 000 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym na temat idei budżetu obywatelskiego, zasad jego funkcjonowania, zasad zgłaszania i opiniowania zadań, procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji, które odbędzie się 3 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (parter), o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do włączenia się w proces zarządzania Miastem Radzyń Podlaski.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek