Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.