005Ogólnopolska konferencja naukowa „Henryk Sienkiewicz w kulturze i życiu Polaków” odbyła się w Radzyniu 8 września. W trakcie spotkania radzynianin - ks. kan. Jerzy Janowski – kapelan Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza - został odznaczony Odznaką Honorową przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Aktu dekoracji dokonała Małgorzata Bogusz - dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która podkreśliła, że Honorowa Odznaka to wyraz uznania za 40-letnią działalność na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury, patriotyzmu,

Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski, który podkreślił, że podczas 40-letniej misji duszpasterskiej ks. kan. Jerzy Janowski dobrze zasłużył się kulturze polskiej: - Wzbogacił ją wieloma cennymi dokonaniami, krzewił wytrwale miłość, szacunek, wiedzę o kulturze narodowej, chronił jej zabytki, tworzył dzieła nowe, a swoim osobistym mecenatem umożliwił zrealizowanie wielu ważnych, ogólnopolskich przedsięwzięć kulturowo-naukowych naszego Towarzystwa – mówił prof. L. Ludorowski. - Jego podziwiane, doskonale zorganizowane religijno-patriotyczne pielgrzymki były także świetnymi, niezapomnianymi lekcjami kultury narodowej. W kilkudziesięciu krajowych i kilkunastu zagranicznych wycieczkach uczestniczyło ok. 3 tys. jego parafian. Otaczał opieką cmentarze wojenne, groby powstańców, obiekty kultu religijnego.
Wygłaszający laudację podkreślił, że ks. J. Janowski rozwijał życie kulturalne, organizował zjazdy i liczne przedstawienia teatralne. Dobudował w Miętnem kompleks pomieszczeń ze sceną, które stały się centrum życia kulturalnego parafii.

Ks. kan. Jerzy Janowski dziękując za odznaczenie, wspomniał Rodziców , którzy zaszczepili w nim miłość do ojczystej przyrody, kultury, historii. Mówił również o wspaniałych wychowawcach: Józefie Szabrańskiej – obrończyni Krzyża w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Mieczysławie Stagrowskim – „zanurzonym w miłości Ojczyzny”, miłośniku przyrody, propagatorowi turystyki. - Robiłem rzeczy normalne – powiedział ks. kan. Jerzy Janowski i dodał: - Motywacją jest miłość Boga i Ojczyzny. Pan Bóg, który nas stworzył i wyposażył w określone talenty, dał nam też przymus wewnętrzny współtworzenia, w jedności z Nim zmieniania oblicza tego świata.

Podczas przedpołudniowej sesji zatytułowanej “Pisarz na trudne czasy. Henryk Sienkiewicz w kulturze i życiu Polaków”, jako wprowadzenie publiczność obejrzała fragmenty filmu”Noblista z Woli Okrzejskiej” w reż. Adama Kulika, TVP Lublin, 2008, a następnie zebrani w Oranżerii wysłuchali wykładu prof. Lecha Ludorowskiego “Henryk Sienkiewicz w kulturze i życiu Polaków”.

- Henryk Sienkiewicz to pierwszy spośród pisarzy słowiańskich uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla (1905), znany na całym świecie: mówi się, że nad jego książkami nie zachodzi słońce. To Pisarz na trudne czasy, które nigdy nas nie opuszczają, bo są istotnym, trwałym składnikiem polskiego, narodowego losu - mówił prof. L. Ludorowicz. - Czasem los nasz trochę odpuszcza, mamy przebłysk szczęścia, zdarzają się dobre wydarzenia, czasem obdarza nas mężem opatrznościowym – pisarzem, artystą, którego się słucha, który ma autorytet także za granicą (choć ten autorytet próbuje się zniszczyć, co obserwujemy również dzisiaj- jak w przypadku innego wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II). Takim autorytetem, wielkim Polakiem danym od Boga był Henryk Sienkiewicz. Pisarz obecny jest 150 lat jak żaden inny, w duszy narodowej, w codziennym życiu Polaków - podkreślił na wstępie Prelegent.
Podsumowując wykład Profesor podjął temat współczesnych ataków na twórczość Sienkiewicza, prób jej deprecjacji.
- Wielkie dzieła Sienkiewicza w 8. dekadzie XIX w. były niezwykle cenione na świecie. Obecnie od czasu do czasu czytamy, że Sienkiewicz jest wielkim szkodnikiem literatury narodowej, bo głosi nienawiść do sąsiadów – źle pisze o Krzyżakach, Ukraińcach, Szwedach – że jest niepoprawny politycznie, więc trzeba go wyrzucić z kultury narodowej – mówił Profesor. - Są to sprawy dla mnie przykre, bolesne. Badając pół wieku twórczość Sienkiewicza, ciągle odkrywam różne aspekty jego dzieł, jest to dla mnie fascynujący temat badawczy. Myśląc kategoriami patriotycznej troski o przyszłość naszego narodu, który jest poddawany depolonizacji, trzeba stwierdzić, że usunięcie Sienkiewicza jako głównego filaru polskości i katolickości naszego narodu to cios w naszą narodową tożsamość. 

Następnie prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska podjęła temat “ <Bohun> powieść historyczna Jacka Komudy w kręgu Sienkiewiczowskich inspiracji”.

Prof. oświaty Zdzisław Miszczak mówił o miejscu Sienkiewicza we współczesnej szkole.  Prelegent na wstępie zwrócił się do obecnej na sali młodzieży, zachęcając do do czytania i obrony Sienkiewicza, który jest atakowany non stop od 2000 roku, choć już w latach 90. obserwowane były wystąpienia antysienkiewiczowskie. - Jest to wielki paradoks: pisarz, który walczył o wolność Polaków, w wolnej Polsce jest krytykowany, negowany, a elementy krytyczne mają zmierzać do usunięcia Sienkiewicza z polskiej szkoły - podkreślał prelegent, przypomniał m.in. inicjatywę (2020) polonistki z Sochaczewa, która zbierała podpisy pod petycją do Ministerstwa Edukacji i Nauki o usunięcie z listy lektur powieści „W pustyni i w puszczy”. Po roku jeden z parlamentarzystów powrócił do tematu, zarzucając powieści rasizm, kolonializm i patriarchat. „Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci” - wzywał i postulował, by kanon lektur „wyrzucić do kosza”, a zastąpić lekturami o charakterze modernistycznym, feministycznym i ekologicznymi, uczącymi różnorodności, tolerancji i i równości.
Z kolei prof. ośw. Zdzisław Miszczak przeszedł do „Potopu” (jedyna obowiązkowa powieść Sienkiewicza na liście lektur szkoły ponadpodstawowej). - "Potop" w szkole nie jest lubiany, o czym świadczą opinie nauczycieli (blog Facetki od Polskiego). Poświęca mu się 6 jednostek lekcyjnych, w tym lekcja wstępna i podsumowująca. Od 2015 r., gdy wprowadzono nową maturę, od abiturientów nie wymagano znajomości twórczości Sienkiewicza, jego nazwisko pojawiło się 2 razy w formie tekstu popularnonaukowego do analizy, ewentualnie pytanie wymagało ogólnej wiedzy o fabule powieści, z czym poradziło sobie zaledwie 35% zdających maturę. Większość młodzieży współczesnej nie zna Sienkiewicza i nie ma potrzeby go znać, bo nie jest potrzebny do zdania egzaminu – stwierdził Zbigniew Miszczak. - Na taki stan rzeczy przyzwalają twórcy matury, którzy w latach 2015-2023 nie sformułowali żadnego tematu z Sienkiewicza, nie przygotowali fragmentów jego utworów do interpretacji. Mimo to Sienkiewicz jest ciągle jednym z najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce. Jego twórczość ciągle może inspirować, Sienkiewicza można ciągle odkrywać w jego aksjologii, estetyce i mądrości narodowej, ocalającej, pod warunkiem wyzbycia się wobec pisarza niechęci, uprzedzeń i schematów myślowych, tendencji do deprecjacji poprzez ośmieszanie - zakończył Z. Miszczak.

Po południu uczestnicy konferencji zwiedzili zabytki Radzynia, wieczorem wzięli udział w sprawowanej w kościele Świętej Trójcy Mszy św., po której w sali widowiskowo- prelekcyjnej w domu parafialnym odbyła się 2. część konferencji, zatytułowanej: „Sienkiewicz - pisarz katolicki”.
Prof. Lech Ludorowski wygłosił wykład na temat: “Etos miłosierdzia w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza - lekcja pojednania między narodami”, a mgr Teresa Bożym mówiła o „Modlitwach Sienkiewiczowskich bohaterów”.
Ostatnia część spotkania była poświęcona Sienkiewiczowskiej biografistyce: nowym odkryciom, ustaleniom, dotyczącym Matki Noblisty mówil kustosz Michalina Byra z Biblioteki Narodowej w Warszawie, prof. Lech Ludorowski, prof. Zdzisława Mokranowska, prof. Zbigniew Miszczak i mgr Magdalena Mitura – kustosz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, która podzieliła się ze słuchaczami rewelacyjną informacją, że dziadek Henryka Sienkiewicza ze strony matki Adam Cieciszowski zmarł w Pałacu Potockich w Radzyniu. Szczegóły wkrótce. 

Organizatorzy wydarzenia to: Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny w Lublinie, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski i Parafia Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim.
i: st.Ofertę wydanych przez siebie książek związanych z osobą i twórczością Sienkiewicza zaprezentowała Bibliofilska Witryna Wydawnictwa Polihymnia z Lublina. Wśród oferowanych książek znalazła się wybitna, odnaleziona niedawno powieść matki Sienkiewicza pt. “Jedynaczka”.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035