narodowe czytanie 2023Radzyń wziął udział w XII edycji akcji Pary Prezydenckiej “Narodowe Czytanie”. W sobotę 9. września od godzinie 10:00 na placu Wolności radzynianie czytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Wydarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu.
Wśród lektorów byli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wiceburmistrz Radzynia Sławomir Lipski oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydarzenie uświetniła część muzyczna w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem Doroty Baran oraz z akompaniamentem Tomasza Dzidy.

Przybyłych na spotkanie przywitała dyrektor MBP Grażyna Kratiuk. - Spotykamy się, by celebrować wspólne czytanie - podkreśliła i wskazała, że "Nad Niemnem" to powieść, która nie tylko pokazuje dzieje rodzin szlacheckich na Wileńszczynie, ukazuje pięne obrazy przyrody nadniemeńskiej, ale i przywołuje piękne i bolesne fragmenty historii.

Okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Ewelina Książek-Hać. "Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności" - napisał Prezydent A. Duda. W liście czytamy: "Nad Niemnem" to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Fragmenty powieści odczytali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wiceburmistrz Radzynia Sławomir Lipski oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 (przygotowani przez Ewę Soczyńską) i Szkoły Podstawowej nr 2 (przygotowani przez Agnieszkę Grochowską), a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy (przygotowani przez Hannę  Stępniak).
Wydarzenie uświetniła część muzyczna w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierownictwem Doroty Baran oraz z akompaniamentem Tomasza Dzidy. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa.
 
Na zakończenie uczestnikom akcji i osobom, które ją przygotowały, dziękowali dyrektor Grażyna Kratiuk, wiceburmistrz Radzynia Sławomir Lipski oraz starosta Szczepan Niebrzegowski, który podkreśłił, ze powieść "Nad Niemnem" ukazuje patriotyzm walki i patriotyzm pracy. - Dziś mamy to szczęście, że możmy służyć Ojczyźnie nauka i pracą, ale były pokolenia, które dla Ojczyzny przelewały krew. Powieść Orzeszkowej "Nad Niemnem" ukazuje te dwa przejawwy patriotyzmu.
 
Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa, podkreślenie potrzeby dbałości o język ojczysty, ukazywanie bogactwa literatury polskiej, a także dawanie wyrazu jedności narodowej i dumy z bycia Polakiem.
P1010221
P1010227
P1010231
P1010233
P1010234
P1010235
P1010236
P1010237
P1010238
P1010241
P1010248
P1010255
P1010257
P1010259
P1010263
P1010268
P1010276
P1010277
P1010278
P1010280
P1010282
P1010285
P1010288
P1010291
P1010297
P1010304
P1010314
P1010316
P1010320
P1010325
P1010333
P1010339
P1010340
P1010341
P1010345
P1010346
P1010349
P1010352
P1010357
P1010358
P1010362
P1010376
P1010399
P1010401
P1010408
P1010411
P1010415
P1010418