Grupa "Już Kończymy" na Wyżynie TeatralnejRadzyńska Grupa Teatralna "Już Kończymy" działająca przy Radzyńskim Ośrodku Kultury pod opieką instruktorki Ewy Śliwińskiej uczestniczyła w 7. edycji "Wyżyny Teatralnej". Spotkanie odbyło się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia w Rudce koło Rudy-Huty.

- Sceneria tego miejsca jest niesamowita: ośrodek, w którym odbywa się spotkanie, leży nad rzeką Kuherką, otoczony jest lasem, niedaleko szumi Bug – opisuje Ewa Śliwińska.Od siedmiu lat odbywa się tu spotkanie "Wyżyna Teatralna", które ma rangę festiwalu ogólnopolskiego, a gromadzi teatry amatorskie i monodramistów.

W tym roku teatr "Już Kończymy" uczestniczył w imprezie po raz drugi. Radzyńska grupa zaproszenie otrzymała od inicjatora i organizatora - Marcina Woszczewskiego, dyrektora i instruktora teatralnegoGOK w Rudzie-Hucie, opiekuna tamtejszego teatru "Oko". Miał on możliwość obejrzenia młodych radzyńskich aktorów przed czterema laty na Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych Województwa Lubelskiego. Wcześniejsze zaproszenia nie doszły do skutku ze względów organizacyjnych, jednak w ubiegłym roku dyrektor nie dał za wygraną i silnie nalegał, by gościć u siebie etiudę "44" poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Teatr "Już Kończymy" wystawił ją podczas Wyżyny Teatralnej w 70. rocznicę wybuchu Powstania: 1 sierpnia 2014 roku o godz. 17.00. Przedstawienie wywarło wielkie wrażenie, po zakończeniu spektaklu nastąpiła długa cisza, a po niej młode aktorki 5 razy były wywoływane na scenę...

W tym roku w "Wyżynie Teatralnej" uczestniczyło ok. 10 zespołów i monodramistów. Grupa radzyńska wystawiła dwa przedstawienia: jednoaktówkę Adama Piekarzewskiego "Król wschodzącego słońca" oraz autorską etiudę ruchową "Drabina".

- "Wyżyna" to nie tylko przegląd spektakli przygotowanych przez uczestników, ale także spektakle prezentowane przez zaproszone na spotkanie osoowości teatralne, prowadzone przez nie warsztaty, przede wszystkim – ciągłe obcowanie ze sztuką, ale i nadbużanską przyrodą, wspanialą atmosfera tworzona przez "brać teatralną"- wymienia Ewa Śliwińska. W tym roku uczestnicy mieli możność uczestniczenia w czterech grupach tematycznych warsztatów teatralnych, były to: podstawowe zadania aktorskie, pantomima, teatr poezji i z suwiwal, czyli szkola przetrwania.

- Te cztery dni dają wiele, jeśli chodzi o doskonalenie warsztatu aktorskiego. Mamy możliwość podejrzenia tego, co robią w Polsce inne zespoły, zarówno od strony wyborów scenariuszy, środków artystycznych, emisji głosu, nowych technik teatralnych. Bardzo intensywne przeżycia, jakich doświadczamy na tych spotkaniach teatralnych, to także naładowanie akumulatorów duchowych – uwrażliwienie, które chroni przed zobojętnieniei na piękno, sztukę, drugiego czlowieka – podsumowuje opiekunka grupy teatralnej "Już Kończymy".

W spotkaniu brały udział: Agata Grudzień, Weronika Zielińska, Aleksandra Rozwadowska, Joanna Matuszewska, Marta Kojtych, Joanna Głodek, Natalia Pawełczak, Olga Śliwińska. Więcej infomacji na temat spotkań: www.wyżynateatralna.ruda-huta.pl