dotacjaRadzyński Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna – przyroda w mieście Radzyń Podlaski”. Jej wysokość to 50 tys. zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Wczoraj (14.07), dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek, podpisał stosowną umowę. W ramach zadania odbędzie się cykl warsztatów, które zakończą się wydaniem albumu „Cztery pory roku w Radzyniu Podlaskim”, konkursem fotograficznym, wystawą i diaporamą.

– Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta i powiatu radzyńskiego. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, propagowanie wiedzy przyrodniczej, a także inspirowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Projekt realizowany będzie od lipca do listopada 2020 r.