moniuszko koncert 222Koncertem  znakomitego wiedeńskiego kwartetu  Glière Quartet Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne zainaugurowało obchody  Roku Moniuszkowskiego w naszym mieście. Występ odbył się 13 marca w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej i, jak zapowiedział gospodarz miejsca – dyrektor Zbigniew Czuryło, okazał się wielkim wydarzeniem kulturalnym.

W słowie wstępnym prezes RTM Agnieszka Jeż zaprezentowała wykonawców. Podkreśliła, że  Glière Quartet, powstały w Austrii w 2011 roku, stworzyło czworo młodych wirtuozów o ugruntowanej pozycji solistycznej, regularnie występujących w najsłynniejszych salach koncertowych Europy i Azji, ceniących sobie możliwość uprawiania kameralistyki najwyższej próby – sztuki gry zespołowej adresowanej do szerokiego grona wrażliwych słuchaczy. Repertuar kwartetu stanowi szerokie spektrum wybitnych utworów muzyki zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej – od klasyki do muzyki współczesnej. W najbliższych planach grupy są nagrania płytowe muzyki wielkich klasyków europejskich, polskich (m.in. kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego) i rosyjskich.
W skład zespołu wchodzą: Wladislaw Winokurow – skrzypce I, Dominika Falger – skrzypce II, Christoph Hammer – altówka i Endre Stankowsky – wiolonczela.
Sylwetkę i twórczość bohatera wieczoru – Stanisława Moniuszki zaprezentowała Teresa Księska-Falger - pianistka, pedagog, popularyzatorka wiedzy muzycznej, inicjatorka i dyrektor wielu znaczących w regionie wydarzeń muzycznych; znawczyni m.in. życia i twórczości Karola Lipińskiego, stąd zaprzyjaźniona z radzyńskim środowiskiem muzycznym.
W prezentacji silnie zaakcentowała  rolę muzyki kompozytora w zachowaniu polskości w dobie niewoli narodowej. Mówiąc o dzieciństwie Stanisława Moniuszki podkreśliła, że przyszły twórca opery narodowej wychował się w rodzinie ziemiańskiej, „dla której polskość była świadomym wyborem”- gdzie czytało się utwory Mickiewicza i Słowackiego, słuchało się muzyki Karola Lipińskiego. Podczas studiów muzycznych w Berlinie Moniuszko m.in. poznawał literaturę muzyczną mówiącą o polskim narodzie, „uczył się dźwiękami wyrażać myśli i uczucia  w sposób prosty i piękny”.
Teresa Księska-Falger podkreśliła, że po studiach Moniuszko powrócił do Ojczyzny, po krótkim pobycie w Warszawie osiadł w Wilnie. W czasie, gdy na emigracji w Paryżu istniało silne środowisko artystyczne - żyli i tworzyli tam Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Szopen, Moniuszko  na ojczystej ziemi był sam, pracował z przekonaniem, że dzięki jego działalności artystycznej i społecznej zostanie zachowana polskość  i umiłowanie muzyki narodowej.
Prelegentka podkreśliła, że Stanisław Moniuszko jest nie tylko twórcą polskiej opery narodowej i autorem wielkich oper, m.in. „Halki”, „Strasznego Dworu”, „Verbum Nobile”, ale także stworzył około 300 pieśni wydanych w 12 zeszytach. - Spełniło się jego marzenie – jego utwory trafiły pod strzechy, stały się dobrem wspólnym – akcentowała Teresa Księska-Falger. O sile jego muzyki świadczy choćby fakt, że władze carskie zdjęły z fisza „Straszny Dwór” po zaledwie 3 przedstawieniach, ponieważ każde kończyło się manifestacją patriotyczną. - Opera była symbolem kraju niepodległego, kochanego przez wszystkich. Moniuszko stworzył kanon artysty, dyrygenta, kompozytora - wielkiego Polaka – podsumowała Teresa Księska-Falger. Podkreśliła rolę Marii Fołtyn, która popularyzowała muzykę Moniuszki na wszystkich scenach operowych świata, w czasie, gdy została ona zapomniana. Zacytowała słowa Karola Szymanowskiego: „Szopen i Moniuszko to dwie samotne wyspy, samotne zjawiska” i zachęciła do poznawania oper Moniuszki i muzyki Chopina.  
Po tym pouczającym i wzruszającym wstępie słuchaczy czekała kolejna  porcja  wrażeń. Dostarczył ich wspaniały występ kwartetu Glière Quartet, który wykonał: II Kwartet smyczkowy F-dur Stanisława Moniuszki oraz Quartett-Satz D 703 Allegro assai c-moll Franza Schuberta Kwartet smyczkowy A – dur op. 2 Reinholda Glièra oraz Kwartet smyczkowy a-moll op. 32 Józefa Wieniawskiego.

Organizatorzy spotkania to: Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podl.

BĄDŹ SPONSOREM KULTURY SWEGO MIASTA! Wesprzyj organizację koncertów XXXVI edycji DKL oraz z okazji urodzin Stanisława Moniuszki. Przekaż 1% swego podatku Radzyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu im. Karola Lipińskiego posiadającemu status Organizacji Pożytku Publicznego. Darowiznę należy zadeklarować na druku rozliczeniowym PIT, wpisując Nr KRS: 0000047553. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne prowadzi działalność w dziedzinie popularyzacji muzyki klasycznej oraz sylwetki wielkiego radzynianina – Karola Józefa Lipińskiego. Organizuje corocznie od 1984 roku Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.