01Młodzieżowa Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo wystąpiła 22 kwietnia w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim z półtoragodzinnym koncertem w ramach XXIII Festiwalu "Tempus Paschale".

Koncert zespołu Zbigniewa Czuryły, zatytułowany "Od Bacha do KIlara" wzbudził wielki aplauz za poziom artystyczny i walory wykonawcze, a młodzi wykonawcy zdobyli wielką sympatię wśród słuchaczy. - Występ na tak prestiżowej imprezie to wielki zaszczyt i dowód uznania dla Arti Sentemo – komentuje założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent Orkiestry.

Koncerty tradycyjnie odbywają się w zabytkowych wnętrzach Lublina, a uczestniczą w nich soliści i zespoły z kraju i zagranicy. Akordeoniści zostali zaproszeni do udziału w imprezie przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu Stefana Müncha -badacza dziejów opery oraz dziennikarza muzycznego.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua, ktore powstało w 1994 r. w środowisku akademickim Lublina. SPMA jest organizacją pozarządową non-profit, która koncentruje się na promocji muzyki dawnej, jej założeń stylistycznych i specyficznych praktyk wykonawczych. Od 1995 r. SPMA było współorganizatorem Festiwalu „Lublin – Muzyka, Zabytki, Plastyka”, a od 1997 r. jest wyłącznym organizatorem Festiwalu „Tempus Paschale”.

fot. Tomasz Młynarczyk