DSC 0033W Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 8 listopada otwarta została wystawa poświęcona Powstaniu Styczniowemu. Obecni na wernisażu mogli wysłuchać ciekawych wykładów poświęconych powstaniu, jego kapelanowi – ks. Stanisławowi Brzósce oraz postawom duchowieństwa wobec sprawy narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja wydana staraniem ks. prał.Romana Wiszniewskiego.

Dr Agnieszka Gątarczyk – nauczycielka historii w ZSP im. Jana Pawła II mówiła o genezie, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego. Sylwetkę Ks. Stanisława Brzóski przedstawił Artur Rogalski z Archiwum Państwowego w Siedlcach, który również zaprezentował treść ekspozycji.

Dr Dariusz Magier kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim, wykładowca Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mówił na temat: "Duchowieństwo polskie wobec sprawy narodowej – 150 lat później". Głos zabrali również ks. Zbigniewa Rozmysł – wikariusz parafii pw. MBNP, kapelan Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, który poprowadził całą uroczystość oraz ks. Prał. Roman Wiszniewski.

Na wystawie można oglądać 2 ekspozycje przygotowane przez Archiwum Państwowe w Siedlcach: "Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego w 150 rocznicę śmierci" oraz "Rawicz i inni. W 150 rocznicę stracenia Naczelnika Województwa Podlaskiego Władysława Rawicza". Ekspozycja poświęcona ks. Brzósce składa się z 13 plansz, na których przedstawiono chronologicznie dzieje życia ks. Brzóski: od początków edukacji, przez posługę kapłańską w Sokołowie Podlaskim i Łukowie, epopeję powstańczą - po tragiczną śmierć na szubienicy 23 maja 1865 roku. Kolejne plansze poświęcone są upamiętnieniu heroicznego kapłana – odsłonięciu pomnika ks. Brzóski w Sokołowie Podlaskim w 1925 r. Oraz nadania mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku. Uzupełnieniem są dwie mapy ukazujące szlak bojowy oddziału ks. Brzóski oraz drobnoszlachecki wsie, w których powstańczy kapelan mógł liczyć na pomoc.

Na drugiej ekspozycji "Rawicz i inni..."zaprezentowano akta zgonów związane bezpośrednio z powstaniem: powstańców, ludności cywilnej, poległych i represjonowanych przez władze carskie, ale także zdrajców i konfidentów karanych śmiercią przez powstańczy wymiar sprawiedliwości oraz żołnierzy carskich, którzy ponieśli śmierć w starciach zbrojnych. Wystawę ilustrują materiały ikonograficzne.

Otwarciu wystawy towarzyszyła również promocja książki „Święta sprawa Narodu Polskiego – ksiądz Stanisław Brzóska”, powstałej pod redakcją kustosza Sanktuarium MBNP - ks. prał. Romana Wiszniewskiego.

Publikacja zawiera wprowadzenie do wystawy oraz treść wygłoszonych referatów i materiał ikonograficzny, w którym znalazły się także fotografie z Radzynia: mogiły powstańców, krzyża z kościoła pw. Świętej Trójcy oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Bohaterów Powstania Styczniowego. Książka zawiera także zestawione przez ks. prał. Bernarda Błońskiego - dyrektora Archiwum Diecezji Siedleckiej - nazwiska kapłanów diecezji siedleckiej straconych lub zesłanych w głąb Rosji za wspieranie manifestacji niepodległościowych, ruchu patriotycznego oraz Powstania Styczniowego. We wstępie ks. Romana Wiszniewskiego napisał, że cel przedsięwzięcia związanego ze 152 rocznicą Powstania Styczniowego i dwusetną powstania diecezji siedleckiej to: Zachować w pamięci cząstkę dziejów Kościoła na naszej ziemi. Ukazać trud duszpasterski w wymiarze religijnym i narodowym wielu pokoleń kapłanów w skomplikowanych dziejach Ojczyzny i Kościoła.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy. Na pewno poszerzy naszą wiedzę o wydarzeniu, które mocno wpisało się w dzieje Radzynia i ziemi radzyńskiej, jest obecne w nazwach ulic, pamięć o nim ze szczególną pieczołowitością przechowuje społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego.