Od połowy października możemy podziwiać odrestaurowane rzeźby Jana Chryzostoma Redlera na zachodniej bramie Pałacu Potockich. Jest nadzieja, że proces restauracji najcenniejszego elementu naszej "perły rokoka" będzie kontynuowany w przyszłym roku. Miasto 30 października skierowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Na kolejny etap restauracji zaplanowano rzeźby zdobiące skrzydło wschodnie, w tym bramę od strony dziedzińca oraz ryzalit środkowy (nad wejściem do sali konferencyjnej).

Na bramie wschodniej będą odrestaurowane dwie grupy Herkulesa ( Herkules walczący z Lwem Nemejskim oraz Herkules walczący z Bykiem Kreteńskim), nad ryzalitem środkowym skrzydła wschodniego – szczególnie zniszczona kompozycja z motywem skaczącego konia i puttami.

Konserwacja obejmie m.in. oczyszczenie rzeźb, dezynfekcję, usunięcie zapraw, klejenie i przytwierdzanie elementów, uzupełnianie ubytków, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Przewidywany ogólny koszt zadania brutto to 431 567, 07 zł, wnioskowane dofinansowanie to 260 tys. zł.