solidarnosc 018Uroczyste obchody 35-lecia powstania NSZZ "Solidarność" odbyły się 18 października w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu. W czasie Mszy św. za Ojczyznę wspominano 31. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 1. rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika kapelana "Solidarności".

Honorowym gościem obchodów był przyjaciel Księdza Jerzego ks. Stanisław Małkowski, kapelan "Solidarności", obrońca krzyża ustawionego przez Pałacem Prezydenckim dla upamiętnienia ofiar zamachu smoleńskiego.
Eucharystia koncelebrowana była pod przewodnictwem dziekana dekanatu radzyńskiego ks. prał. Romana Wiszniewskiego z udziałem ks. Stanisława Małkowskiego oraz radzyńskich proboszczów - ks. kan. Andrzeja Kieliszka i ks. Henryka Ocha - oraz wikariusza parafii Świetej Trójcy ks. Mariusza Barana
Wśród uczestników obchodów byli m.in. przedstawiciele władz państwowych: senator Grzegorz Bierecki, poseł Marcin Duszek, przedstawiciele NSZZ "Solidarność"; Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego Marian Król oraz Jerzy Bednarczyk - przewodniczący Oddziału Radzyń NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Jerzym Rębkiem, starostą Lucjanem Kotwicą i wójtem Wiesławem Mazurkiem.
Słowo wprowadzające wygłosił prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Józef Korulczyk. -“Solidarność” to ruch, który zapisał się nie tylko w dziejach Polski, ale i Europy. Skruszył mury, zniszczył zasieki i przyniósł wolność narodom Europy /.../. Jest to, jak powiedział Jan Paweł II, “nasze dziedzictwo narodowe”- mówił prezes RASiL.
Homilię wygłosił ks. Stanisław Małkowski. W przeddzień porwania ks. Jerzego Popiełuszki i wobec zbliżającej się rocznicy jego męczeńskiej śmierci, która nastąpiła 25 października 1984 roku, ukazał go jako tego, który naśladując Jezusa, ukazuje drogę zwycięstwa. Zacytował często przytaczane przez Księdza Jerzego słowa św. Pawła "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". - Co wynika z tego zawołania? - pytał kaznodzieja i odpowiadał: dobro jest silniejsze; dobrem można zwyciężyć zło, wielka wspólnota dobrych i dobra pokona wspólnotę złych i zła. To zwycięstwo będzie naszym udziałem.
Jednak warunkiem zwycięstwa jest powierzenie się Bogu. - Jeśli dobrzy polegają na własnych siłach, a źli otrzymują pomoc piekła i demonów – ci ostatni odnoszą tymczasowe, lokalne, czy nawet światowe zwycięstwa. Jeżeli chcemy zwyciężyć tych, którzy chcą, by nie było Polski świadomej swej tożsamości i historii, nie możemy polegać jedynie na własnych siłach, ale musimy odwołać się do mocy darowanej nam z wysoka.
Kaznodzieja odniósł się również do sytuacji Polski, przywołując słowa Chrystusa zapisane w "Dzienniczku" św. Faustyny: “Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości”: - Ocalenie Polski stanie się znakiem ocalenia dla innych państw i narodów. Należy odwołać się do zwycięskiej mocy Chrystusa Króla i Niepokalanego Serca Maryi. Potrzebna jest nasza zgoda i nawrócenie. /.../ Bądźcie solidarni, wytrwajcie! - apelował do zebranych ks. Małkowski.
Po Mszy św. młodzież z Gimnazjum Nr 1 pod kierunkiem dyrektor Bożeny Płatek, zaprezentowała część artystyczną. Po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy przeszli do sali konferencyjnej Pałacu Potockich, gdzie została otwarta wystawa poświęcona 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim.
Imprezą towarzyszącą obchodom były rozegrane w godzinach porannych zawody szachowe, w których wzięli udział zawodnicy z miasta oraz powiatu.

Poniżej prezentujemy homilię wygłoszoną przez ks. Małkowskiego oraz galerię z obchodów.