konferencja komunizmDwudniowa konferencja naukowa "To idzie młodość" – Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu odbywa się w Radzyniu w dniach 28-29 września. Organizatorem spotkania jest Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim oraz Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra". Patronat nad spotkaniem sprawują Poseł na Sejm RP Marcin Duszek, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.

W poniedziałkowe przedpołudnie w sali widowiskowej Oranżerii gości powitał dyrektor radzyńskiego Oddziału AP dr Dariusz Magier, który przypomniał, że jest to już trzecia radzyńska konferencja poświęcona komunizmowi w Polsce. W 2011 nosiła tytuł: "Partia komunistyczna w Polsce – struktury, ludzie, dokumenty", w 2013: "Elity partyjne".

Burmistrz Jerzy Rębek zaznaczył, że temat jest mu bliski, bo to w warunkach zniewolenia komunistycznego upłynęły jego lata młodości. - Gdy miałem tyle lat, co wy – zwrócił się do obecnej na sali młodzieży – wiedziałem, że żyję w kraju zniewolonym, podporządkowanym obcemu mocarstwu, gdyż wiedzę o tym przekazał mi dom rodzinny.

Również wójt Wiesław Mazurek podkreślił rolę rodziny w przekazywaniu prawdy o XX-wiecznej historii Polski. - Z wypracowania na temat "Wrzesień 1939 r." dostałem 3=, bo napisałem w nim nie tyko o agresji Niemiec, ale i o 17 września, o czym dowiedziałem się od rodziny - wspominał włodarz gminy.

Poseł Marcin Duszek, urodzony w 1982 r. przyznał, że nie zna czasów komunizmu z autopsji, ale w obecnych czasach również podejmowane są próby kształtowania młodzieży przez różne ideologie, np. przez genderyzm.

Wśród 32 prelegentów, którzy prezentowali referaty związane z tematem konferencji, znaleźli się przedstawiciele wielu polskich uczelni: UMCS i KUL z Lublina, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Radzyniu Podlaskim, IPN z Łodzi, Lublina, Białegostoku, Poznania i Katowic, Polskiej Akademii Nauk, a także prelegenci z Rosji i Ukrainy.

Prelekcje odbywały się w 6 sekcjach. Ich tematy to: "Teoria młodości komunistycznej", "Matryca sowiecka i jej wpływy", "W podziemiu komunistycznym", "Wychowane dla komunizmu", "Wobec młodzieży akademickiej", "To idzie młodość" oraz "Przyszłość komunizmu".

Na pytanie, jaka idea przyświeca organizatorom tak wielkiego przedsięwzięcia, dr Dariusz Magier odpowiada, że Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim podjęło tytaniczne i pionierskie w skali kraju dzieło stworzenia syntezy opracowania okresu komunizmu w Polsce. - Mimo upływu ćwierćwiecza od upadku komunizmu, okres ten nie doczekał się takiego opracowania. Nasza placówka jako pierwsza w kraju podjęła ten temat, później IPN zapoczątkował program mający na celu przeprowadzenie badań o PZPR – tłumaczy dyrektor AP w Lublinie Oddział w Radzyniu.

Materiały z obecnej konferencji, podobnie jak z dwóch poprzednich, ukażą się w formie książkowej.