turekmDziś przypada 340. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej. 12 września 1683 roku koalicja sprzymierzonych wojsk chrześcijańskich pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonała armię turecką oblegającą Wiedeń.W Radzyniu Podlaskim mamy specyficzną pamiątkę bitwy pod Wiedniem: na korpusie głównym Pałacu Potockich znajduje się rzeźba Turka - niewolnika.
To forma upamiętnienia zasług wojennych przodków właścicieli, podkreślenia heroiczności rodu.
Dziadkowie Marianny z Kątskich Potockiej – Stanisław Antoni Szczuka oraz Marcin Kątski brali udział w walkach przeciw Turkom. Marcin Kazimierz Kątski uczestniczył we wszystkich kampaniach Jana Sobieskiego, walnie przyczyniając się do jego sukcesów, m.in. pod Chocimem (1673) i Wiedniem (1683). Pod Wiedniem generał artylerii koronnej Marcin Kazimierz Kątski (1636-1710) został przez aklamację ogłoszony naczelnym dowódcą artylerii sprzymierzonych. Zdołał przeprowadzić działa przez góry Lasu Wiedeńskiego. Ponieważ były za ciężkie, by je wciągnąć w całości, więc kazał je rozebrać na części i na górze złożyć ponownie. Dzięi temu mogły być użyte w bitwie, co walnie przyczyniło się do tryumfu nad Turkami oblegającymi stolicę Austrii. Jego śmiały plan i wykonanie - ostrzału artyleryjskiego obozu wojsk Kara Mustafy ze wzgórza Kahlenberg - wywołały nieopisaną panikę oblegających Wiedeń Turków.
Stanisław Antoni Szczuka wziął udział w odsieczy Wiednia jako rotmistrz husarski. Jako sekretarz Jana III Sobieskiego pierwszy wysłał informację do kraju o wiktorii wiedeńskiej.
Rzeźba tureckiego jeńca w czasie wojny i okupacji zniknęła z radzyńskiego pałacu w nieznanych okolicznościach. Została zrekonstruowana i umieszczona na pałacu przed rokiem, w ramach rewitalizacji zabytku.
 
Marcin Kazimierz Kątski - generał artylerii koronnej, głównodowodzący artylerią sprzymierzonych, główny autor i reżyser wiktorii wiedeńskiej. Dziadek właścicielki Radzynia Marianny z Kątskich Potockiej.
Kątski Marcin