sklepieniemZakończyła się renowacja sklepienia kaplicy Matki Boskiej w kościele pw. Świętej Trójcy. Od niedzieli będzie można podziwiać efekt prac.
Renowacja kościoła od maja prowadzona jest pod kierunkiem konserwator Zofii Kamińskiej. Obejmuje m.in. badania oraz rekonstrukcje kolorystyczne sztukaterii na sklepieniach nawy głównej, prezbiterium zakrystii oraz kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w której znajduje się nagrobek Mniszchów. Prace zostały już ukończone w zakrystii północnej, kaplicy Pana Jezusa, odnowiona została sień od północnej strony kościoła. Obecnie dobiegły końca prace w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, w której znajduje się unikatowy, manierystyczny nagrobek Mniszchów. Rusztowania wyrosły w zachodniej części kościoła – przy chórze. Prace mają zostać ukończone jesienią 2022 roku.
Konserwacja i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych ma na celu przywrócenia dawnego wyglądu wnętrza kościoła. Wartość projektu oszacowano na ponad 1,76 mln zł, z czego wsparcie unijne wynosi ponad 1,2 mln zł. Reszta pochodzi ze środków parafii. Na ten cel zbierane są m.in. ofiary na tacę w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, można też wpłacać na konto parafii.
P1012390
P1012393
P1012394
P1012395
P1012396
P1012397
P1012398
P1012403
sztukaterie było
sztukaterie MB