102 6958Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie, Parafia Świętego Mikołaja na „Czwartku” w Lublinie, Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Lublinie zorganizowały ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki „Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci i młodzieży - i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” pod Patronatem Prezydenta Miasta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Komisja konkursowa po obejrzeniu 1024 prac plastycznych nadesłanych ze 185 szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego z 16 województw nagrodziła i wyróżniła najlepsze.

Na konkurs ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim wysłano pięć prac wykonanych na szkolnym kółku plastycznym pod okiem nauczycielki Barbary Ejsmont - trzy zdobyły laury.

Nagrodę otrzymała ALEKSANDRA GMUR Z KLASY V C a wyróżnienia JULIA BORETA i NATALIA NIEWĘGŁOWSKA Z KASY IV B.

5 grudnia 2015 r. w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu (połączone z II Lubelskim Orszakiem Świętego Mikołaja), w którym wzięły udział dzieci z naszej szkoły. Aleksandra Gmur i Julia Boreta pod opieką Barbary Ejsmont obejrzały wystawę pokonkursową zorganizowaną w galerii Młodzieżowego Domu Kultury „Pod akacją” na Starówce Lubelskiej. Mogły podziwiać wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace i zrobić zdjęcia obok swoich dzieł. Wpisały się także do księgi pamiątkowej. Potem na placu obok Kościoła Świętego Mikołaja na „Czwartku” odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień.