DSC 0060Walne zgromadzenie Powiatowego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych RP odbyło się 10 grudnia. Spotkanie zostało połączone z wręczeniem odznaczeń i dzieleniem się opłatkiem.

Zebranie poprowadził prezes Koła Franciszek Matuszewski. Zwrócił uwagę na trudną sytuację materialno-bytową kombatantów. - Jestem skrzywiony jak sierp, ale jeszcze prosto myślę – mówił z humorem. Mimo swych 91 lat, objeżdża teren rowerem, rozpoznaje, w jakiej sytuacji żyją zasłużeni dla wolności Ojczyzny. A jest to grono z każdym rokiem mniej liczne. Od 2013 roku na terenie powiatu radzyńskiego jest tylko jedno Koło Kombatantów.

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa za Zasługi dla Koła ZKRPiBWP w Radzyniu otrzymali: ks. Andrzej Kieliszek, Stanisław Osak, Tadeusz Okulowski, Stanisław Salamończyk,Wiesław Pawlina, Witalis Dąbrowski, Stanisław Syryjczyk, Marek Borkowski, Jerzy Wołodko, Lucjan Kotwica, Jerzy Rębek, Wiesław Mazurek, Roman Domański, Zbigniew Marchwiak.

Odznakę za zasługi dla Koła otrzymali Jerzy Rębek, Jarosław Koczkodaj, Jan Gil, Wiesław Siemionek, Wiesław Mazurek i Marek Borkowski.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń głos zabrali: ks. kan. Andrzej Kieliszek oraz przedstawiciele samorządów: burmistrz Jerzy Rębek, wójt Wiesław Mazurek oraz starosta Lucjan Kotwica. Sekretarz gminy Ulan Majorat odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez wójta Jarosława Koczkodaja.

Ks. Andrzej Kieliszek powiedział, że traktuje wyróżnienie jako docenienie wkładu parafii pw. Świętej Trójcy w w kształtowanie postaw patriotycznych, gdyż w tym kościele, a także w jego pobliżu rozgrywały się ważne dla miasta i regionu wydarzenia historyczne, tu znajdują się liczne upamiętnienia wkładu mieszkańców ziemi radzyńskiej w walkę o niepodległość Polski.

- Staję przed wam na baczność, oddaję się do dyspozycji – powiedział burmistrz Jerzy Rębek do zebranych kombatantów. Zapewnił, że będzie współdziałał ze Związkiem Kombatantów w dziele kultywowania tradycji i przechowywania pamięci o bohaterach walki o niepodległą Polskę.

Przedświąteczny termin spotkania był okazją do przełamania się opłatkiem i przekazania sobie życzeń.