solaryProjekt  "Czysta energia w Powiecie Radzyńskim" został zakończony, choć po drodze wystąpiły perturbacje, o których informowaliśmy. - Z początkiem przyszłego roku chcemy ruszyć z naborem kolejnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać okres programowania do 2020 r.– informuje burmistrz Jerzy Rębek.

Włodarz miasta jednak dodaje, że miasto będzie to robić już indywidualnie – jako jeden podmiot. - Nie dlatego, że nie chcemy współpracować z gminami, ale z tego powodu, że rola lidera jest obciążona ogromną odpowiedzialnością i ciężarem wykonanych zadań. W przyszłym roku skoncentrujemy uwagę i pracę naszych służb i pracowników na zadaniach, które dotyczą wyłącznie miasta.