urzad miastaPriorytetowe inwestycje, na które miasto chce pozyskać środki pomocowe to: renowacja Pałacu Potockich, rewitalizacja centrum miasta, zaadaptowanie budynku po biurowcu PKS na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego, budowa obiektów kubaturowych: hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 oraz sali sportowej z zapleczem przy filii Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Chmielowskiego.

Jednak aby uzyskać środki np. rewitalizację centrum miasta, trzeba opracować plan inwestycji – gminny program rewitalizacji. Żadne z miast województwa lubelskiego nie ma opracowanego takiego programu, dlatego 1 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie metod pozyskiwania środków na ten cel. Aplikować o środki można od 2017 roku. Wcześniej jest to niemożliwe.

Oprócz wymienionych, priorytetowych inwestycji, realizowane będą inne – drobniejsze. Dla przykładu: istnieje już możliwość pozyskiwania środków na modernizację przedszkoli. Na ten cel można uzyskać nawet do 85% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Trwają przygotowania projektów technicznych i kosztorysów, wkrótce do RPO zostanie złożony odpowiedni wniosek.