DSC 0152Dzień Patrona po raz pierwszy świętowało Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich. Uroczystości szkolne odbyły się w piątek 20 listopada. - Orlęta to inspiracja do czynnej miłości Ojczyzny, troski o jej rozwój i znaczenie. Orlęta dziś to pasjonaci nauki, sportu, kultury, otwarci na uniwersalne, tradycyjne wartości - podkreślała Bożena Płatek.

Obchody Dnia Patronów Szkoły rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. Trójcy Świętej przez radzyńskich proboszczów: kustosza Sanktuarium MBNP ks. prał. Romana Wiszniewskiego oraz ks. kan. Andrzeja Kieliszka - proboszcza miejscowej parafii.

- Wpatrzeni w bohaterskie postawy młodzieży lwowskiej z 1918 roku, myślimy o naszej młodzieży... Tego pragniemy na obecne czasy: by miłość Ojczyzny kwitła na płaszczyznach życia religijnego, szkolnego, rodzicielskiego i narodowego - mówił ks. prał. Roman Wiszniewski.

W homilii ks. kan. Andrzej Kieliszek nawiązał do postaci patrona dnia św. Rafała Kalinowskiego: żołnierza, powstańca styczniowego, zesłanego na 10 lat katorgi, który po powrocie do kraju został karmelitą i pełnił posługę kapłańską m.in. we Lwowie, krzewiąc tam ducha religijnego i patriotycznego. - Miał więc swój udział w ukształtowaniu postawy tych młodych ludzi, którzy w listopadzie 1918 roku zdali egzamin z wiary i patriotyzmu - mówił proboszcz parafii Trójcy Świętej. Następnie kaznodzieja przedstawił przyczyny i przebieg walki Orląt o Lwów w listopadzie 1918 roku. Podając przykłady konkretnych Orląt podkreślił, że fundamentem ich bohaterstwa była wiara. - Pamięć o lwowskich Orlętach była przekazywana przez dziesięciolecia jako wzór patriotyzmu. Na ich legendzie wychowało się kolejne pokolenie „Kamieni przez Boga rzucanych na szaniec” - podkreślał ks. Andrzej Kieliszek. Przypomniał słowa patrona dnia - św. Rafała Kalinowskiego: „Polsce bardziej niż krwi potrzeba potu”. - Obecnie Polsce bardziej niż walki potrzeba pracy na rzecz pomyślności Ojczyzny, a z waszej strony - zwrócił się do młodzieży - szczerej, uczciwej nauki. Przyjęliście imię i tradycje Orląt Lwowskich, więc w sposób szczególny jesteście zobowiązani iść w te ślady.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do budynku Gimnazjum Nr 1, gdzie wzięli udział w uroczystej akademii, połączonej ze ślubowaniem klas pierwszych. Dyrektor szkoły Bożena Płatek powitała licznie zgromadzonych uczestników święta szkoły: przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, które reprezentowali: Krystyna Chruszczewska, Adelajda Budzińska, Teresa Zięcina, Tomasz Zięcina oraz Eugeniusz Dzioba; proboszczów radzyńskich parafii: ks. prał. Romana Wiszniewskiego i ks. kan. Andrzeja Kieliszka, władze samorządowe z burmistrzem Miasta Radzyń Jerzym Rębkiem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, delegacje radzyńskich szkół, instytucji. Wśród gości był również  Stanisław Apriłaszwili - lwowianin, korespondent polskich mediów we Lwowie, student polonistyki UW,

Elżbieta Twarowska wygłosiła referat „Drogi do Niepodległej”, a Bożena Płatek: „Orlęta Lwowskie - kim byli, kim są dla współczesnego pokolenia”. Dyrektor gimnazjum przypomniała, że jej szkoła od 15 lat realizuje program wychowania patriotycznego, a postawa patronów szkoły - Orląt Lwowskich wspaniale się w to wpisuje: - Orlęta to inspiracja do czynnej miłości Ojczyzny, troski o jej rozwój i znaczenie. Orlęta dziś to pasjonaci nauki, sportu, kultury, otwarci na uniwersalne, tradycyjne wartości - podkreślała Bożena Płatek.

Kolejnym punktem programu obchodów Święta Patronów Szkoły było ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Następnie Stanisław Apriłaszwili w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych z funkcjonowaniem polskich mediów we Lwowie. - Ich zadaniem jest pokazać, że tam żyją Polacy, działają na rzecz polskości - mówił prelegent.

Nie obyło się bez części artystycznej. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 oraz absolwenci szkoły zaprezentowali poruszające widowisko o Orlętach Lwowskich, według scenariusza Bożeny Płatek, która również je wyreżyserowała, z oprawą muzyczną przygotowaną przez Beatę Jastrzębską. W spektaklu zostały wykorzystane m.in. utwory muzyczne Wojciecha Kilara i Bartosza Chajdeckiego oraz teksty poetów i pisarzy związanych ze Lwowem, m.in. Mariana Hemara i Zbigniewa Herberta oraz Kornela Makuszyńskiego, a także wspomnienia świadków wydarzeń i śmierci młodych obrońców Lwowa.

Za wspaniała uroczystość i szerzenie pamięci o bohaterstwie Orląt Lwowskich dziękowała Krystyna Chruszczewska. Zacytowała wiersz Mariana Hemara: „Do czyich rąk /ostatni z was odda/ chorągwi drzewce? - pytała słowami poety wnuczka obrońcy Lwowa. Wyraziła radość, że „chorągwi drzewce” trafiło do społeczności radzyńskiego gimnazjum.

Adam Adamski przypomniał z satysfakcją, że mógł jako przewodniczący Rady Miasta podpisać uchwałę o nadaniu szkole imienia oraz że Rada Miasta uchwałę tę przyjęła jednogłośnie.

- Ta uroczystość dowodzi, że nigdy dość lekcji historii - mówił Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek. - Warto pamiętać, że kompromisów nie można zawierać za wszelką cenę. Tak postępowali wszyscy, których dziś wspominamy z wielkim szacunkiem. Powinniśmy o tym pamiętać - my, którzy dziś decydujemy o losach naszej Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Bożena Płatek wręczyła burmistrzowi pamiątkę w postaci fotografii z pierwszego ślubowania uczniów na sztandar Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich.