05

W dniu  27 maja 2024 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Pana Jakuba Jakubowskiego, została przyjęta do realizacji „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027”. 

Powyższa Strategia jest owocem współpracy Partnerów którzy w dniu 21 marca 2023 r. zawarli „Porozumienie Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027” tj. Miasta Radzyń Podlaski, Gminy Radzyń Podlaski, Gminy Borki oraz Powiatu Radzyńskiego.

Strategia jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania i realizacji inwestycji  o charakterze zintegrowanym. Koncentruje się ona na wykorzystaniu potencjałów miejskiego obszaru funkcjonalnego w taki sposób, aby posiadane zasoby wzmocniły lokalną gospodarkę w zakresie wzrostu produktywności, skutecznej transformacji społeczno-gospodarczej realizującej cele UE, przy zaangażowaniu środowisk lokalnych: samorządów, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych. Jednocześnie wskazuje również na potrzeby w zakresie rozwiązywania problemów specyficznych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

 

Link do Startegii:

https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0strategia_zit_mof_radzynia_podlaskiego.pdf