img 901724 maja br. odbyło się Posiedzenie Rady Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego, zwołane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jakuba Jakubowskiego. Najważniejszymi punktami posiedzenia było przedstawienie stanu prac nad instrumentem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz zaopiniowanie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego (MOF) na lata 2021-2027.

Po przedstawieniu stanu prac nad instrumentem ZIT oraz Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego Rada MOF pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii ZIT. Następnym krokiem będzie przyjęcie do realizacji Strategii ZIT przez Miasto Radzyń Podlaski, jako Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski – Jakub Jakubowski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Daniel Grochowski, Wójt Gminy Borki – Marcin Czyżak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego: Bożena Lecyk i  Tomasz Stephan.

IMG_9016
IMG_9016
IMG_9017
IMG_9017
IMG_9018
IMG_9018
IMG_9019
IMG_9019
IMG_9020
IMG_9020
IMG_9021
IMG_9021