pkp radzyn23 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się konsultacje w sprawie elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin. Jak wyjaśniali przedstawicie firmy PKP, projekt jest częścią Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej +”, który będzie realizowany do 2029 roku.

Prace rozpoczną się od przygotowania projektu, który wykona firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. Nie będzie to jednak szybki proces. Tworzenie projektu zakończyć się ma dopiero w 2026 roku. Dopiero wtedy – po jego akceptacji – rozpoczną się prace związane z elektryfikacją linii, a ich koniec planowany jest na 2029 rok. Jak zapewniali przedstawiciele firm, prace będą prowadzone na terenach należących do PKP, także nie będzie konieczności wykupu ani wywłaszczeń.