dsc 0038Dzisiaj tj. 23 stycznia br. burmistrz Jerzy Rębek jako przedstawiciel Miasta Radzyń Podlaski podpisał umowę z firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki” z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzyniu Podlaskim”.

Wykonawca wykona w/w zadanie inwestycyjne za kwotę 2 767 500,00 zł w terminie 300 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 18 listopada 2024 r. Nowa ulica połączy: ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz ul. Gen. Franciszka Kleeberga.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikami po obu stronach jezdni oraz oświetleniem ulicznym. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz kanał technologiczny.

Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Budowa drogi jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0033
DSC_0038
138973 ZELTECH tablica informacyjna Radzyń