img 802214 grudnia br. w Urzędzie Miasta burmistrz Jerzy Rębek podpisał dwie umowy na inwestycje drogowe, które rozpoczną się z początkiem przyszłego roku.

W zakres podpisanych umów wchodzi:
- "przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim" - inwestycja ta będzie polegać na wykonaniu nowej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na ul. Warszawskiej (od ronda Odrzygoździa do Urzędu Miasta). Dodatkowo wykonane zostaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa na całej długości ul. Wyszyńskiego oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.
- "przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim - ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego" - inwestycja ta będzie polegać na przebudowie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z Ostrowiecką przy dzwonnicy do Urzędu Miasta oraz ul. Chomiczewskiego do mostu na Białce. W zakres robót wchodzą kompleksowa wymiana sieci podziemnych oraz wykonanie nowych nawierzchni na jezdni i chodnikach.

Obie inwestycje wykona firma ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec.
Łączny koszt inwestycji to 16 946 665,71 zł z czego 12 900 000,00 zł pochodzić będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe środki, na podstawie porozumienia, uiszczą wspólnie Miasto Radzyń Podlaski i Powiat Radzyński.

IMG_8015
IMG_8017
IMG_8022