img 6847Do 18 grudnia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027.

W dniu 11 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym gościł Paweł Skurski z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, przedstawiciel zespołu opracowującego Strategię dla Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego oraz gmin uczestniczących w projekcie. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021 - 2027.

Na początku roku samorządy, wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego, podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027.

Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) są jednym z typów OSI wyznaczanych na poziomie regionalnym. Wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego MOF mają na celu uzyskanie efektu synergii w procesach rozwojowych z wykorzystaniem koncentracji potencjału gospodarczego, społecznego i demograficznego. Miasto Radzyń Podlaski zostało sklasyfikowane wśród miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Miejski Obszar Funkcjonalny Radzynia Podlaskiego obejmuje: miasto Radzyń Podlaski – jako ośrodek rdzeniowy, gmina wiejska Radzyń Podlaski oraz gmina wiejska Borki, jako strefa zewnętrzna określone zostały jako jeden z MOF ośrodków lokalnych.

W przypadku MOF Radzynia Podlaskiego podjęto również decyzję o udziale Powiatu Radzyńskiego jako partnera w ramach Strategii ZIT, a tym samym w procesie wdrażania Instrumentu ZIT. Wyznaczenie MOF dla Radzynia Podlaskiego determinuje zatem zakres terytorialny planowanego wsparcia w ramach Instrumentu ZIT, który dedykowany jest dla miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru.

IMG_6847
IMG_6852
IMG_6853