14 listopada br. Miasto ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzyniu Podlaskim”. 29 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim – za kwotę 1 092 744,02 zł brutto;
2. DOROTEX FIRMA BUDOWLANA Janusz Zając z siedzibą w Stasinowie – za kwotę 999 999,99 zł brutto;
3. Marek Szczepaniuk BUDMAR z siedzibą w Radzyniu Podlaskim – za kwotę 1 110 945,27 zł brutto;
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A. z siedzibą w Łukowie – za kwotę 1 350 609,30 zł brutto;
5. Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach – za kwotę 1 172 054,48 zł brutto;
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAAK Adrian Kozak z siedzibą w Kolonii Białobrzegi – za kwotę 1 048 976,51 zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości 743,00 m, o nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów z kostki brukowej na podsypce z grysu kamiennego oraz podbudowie z kruszywa łamanego.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 907 318,16zł.

Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. W następnej kolejności nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Wykonanie zadania nastąpi w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.