oranżeriaz mW Urzędzie Miasta przygotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego) o dofinansowanie remontu zabytkowej Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym. Dotacja może opiewać maksymalnie na 7 mln zł - taka jest górna granica dofinansowania, przewidziana przez Urząd Marszałkowski. Termin nadsyłania wniosków upływa 5 stycznia 2024 r.

- Zakres prac obejmie wymianę dachu, remont rzeźb i elewacji z wymianą okien oraz przebudowę tarasu. Remont nie obejmie wnętrza, ponieważ w pierwszej kolejności musimy zadbać o substancję obiektu, a na remont wnętrza potrzeba drugie tyle pieniędzy - informował na listopadowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek.
Planowana wartość inwestycji 8,6 mln, w tym wnioskowane dofinansowanie - 7 mln zł. W przypadku uzyskania dofinansowania, realizacja odbędzie się w latach 2025-2026.