piknik przemowy mRewitalizacja Pałacu Potockich mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskaniu przez Miasto – za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – środków unijnych. Nie było więc lepszego miejsca na zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Europejskiego jak dziedziniec wyremontowanego pałacu. 8. października – mimo niezbyt sprzyjającej pogody - wielu mieszkańców z całymi rodzinami przybyło na piknik, by skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji.

Wśród nich były: strefa poświęcona funduszom unijnym, pokazy pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia, pokazy z użyciem ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego PSP, prezentacja służb mundurowych, strefa gier i zabaw, pokazy magii, a także występy artystyczne. Na wydarzenie zaprosił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.
O godzinie 16 na spotkanie z mieszkańcami przybyli: Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Grzegorz Bierecki Senator RP, Jerzy Rębek Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. Goście i gospodarze zwracali uwagę na rolę środków europejskich w rewitalizacji Pałacu Potockich.
- Ten piękny pałac, przed którym stoimy, to przykład polityki spójności, która ma doprowadzić do osiągnięcia tego samego poziomu rozwoju, do wyrównywania szans mieszkańców różnych regionów, przywracania dziedzictwa narodowego – mówił Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego. Przypomniał, że na rewitalizację Miasto pozyskało ponad 21 mln zł dotacji, w tym 19 mln unijnych i 2,5 mln zł z budżetu państwa. - Staraniem burmistrza Jerzego Rębka dzięki tym środkom udało się doprowadzić zabytek do takiego stanu, że stanowi perłę naszego regionu. Takich rezydencji jest 10 w Europie - to pozwala być dumnym z małe j Ojczyzny i jest przykładem tego, że nie mamy się czego wstydzić wobec Francji i Niemiec.
- Przywrócenie blasku temu zabytkowi to ogromne wyzwanie i wielki koszt. Bez wsparcia finansowego z funduszy europejskich trudno byłoby zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie – powiedział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Przypomniał, że w ramach projektu rewitalizacji został przebudowany także Rynek. Całość oszacowana została na 29 mln zł. - Są to dobrze wydane pieniądze. Wierzę, że perła Podlasie, jaką jest Pałac, stanie się magnesem przyciągającym turystów z kraju i zagranicy - podkreślił Z. Szwed.

- Radzyń jest doskonałym przykładem zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach. To miasto wypiękniało dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Pana Burmistrza Jerzego Rębka i jego znakomitego zespołu oraz dzięki zaangażowaniu wielkich funduszy z budżetu państwa i funduszy europejskich – stwierdził Senator RP Grzegorz Bierecki. Dodał, że „w każdym euro, które wpływa za pośrednictwem Komisji Europejskiej, są nasze, polskie pieniądze”, ponieważ Polska płaci składkę na UE, pozwala oddawać dochody z ceł na rzecz budżetu unijnego. - Tak więc uczestniczymy w budowaniu budżetu unijnego, funduszy europejskich - podkreślił Senator, Polska w szybkim tempie się bogaci i wkrótce – za ok. 2 lata z biorcy stanie się dawcą, płatnikiem netto. Wówczas 100% dotacji unijnych będzie pochodziło z Polski. - Radzyń jest doskonałym przykładem drogi, jaką przeszła Polska od wielkiego biorcy funduszy europejskich do – wkrótce - wielkiego dawcy i znaczącej pozycji Polski w rodzinie europejskich narodów.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek dziękował wszystkim, którzy wspierali wysiłki Miasta w pozyskiwaniu środków unijnych i rządowych na rewitalizację pałacu i inne inwestycje w mieście.- Nie byłoby tworzenia tego wspólnego dzieła, gdyby nie ludzie nam przyjaźni - podkreślił i jako pierwszego wymienił Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i jego zespół, na czele którego stoi Dyrektor Anna Brzyska. - Senator Grzegorz Bierecki od początku towarzyszy nam w działaniach na rzecz Radzynia i ziemi radzyńskiej, jest z nami na co dzień, wspierając nas w działaniach związanych z m.in. remontem pałacu – burmistrz Jerzy Rębek słowa wdzięczności skierował do Zdzisława Szweda Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego za codzienną współpracę oraz współpracownikom z samorządu radzyńskiego na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim. - Dobro wspólne, którego tworzenia jesteśmy świadkami, daje nam siłę do kolejnych działań.

Do podziękowań dołączył się Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. - Dzięki takim przyjaciołom jak Senator Grzegorz Bierecki i Marszałek Jarosław Stawiarski w tej kadencji zrobiliśmy milowy kroku do przodu. Powinniśmy stawiać na sprawdzonych przyjaciół, a oni się sprawdzili w konkretach, w tak trudnych momentach, że nie wierzyliśmy, iż w jednej kadencji Pałac Potockich może tak radykalnie zmienić wygląd. Jestem dumny z wyglądu pałacu, który jest też sercem powiatu radzyńskiego. I to jest wielki sukces Pana, Panie Burmistrzu, samorządu Radzynia Podlaskiego – mówił Starosta Radzyński i dodał: - Jeśli jesteśmy drużyną, współpracujemy ze sobą, to potrafimy przenosić góry. Nie pozwólmy na to, by ta drużyna przestała współpracować. Od Państwa to zależy, żeby to dobro trwało kolejne lata.
Starosta Szczepan Niebrzegowski podkreślił, że Piknik Europejski jest zwieńczeniem obchodów 555-lecia praw miejskich Radzynia. - Gratuluję pięknego jubileuszu. Radzyń Podlaski jest chyba w jednym z najpiękniejszych momentów swoich dziejów. Życzę, żeby się rozwijał tak pięknie jak dotychczas.

P1013466
P1013474
P1013475
P1013480
P1013482
P1013484
P1013496
P1013500
P1013501
P1013503
P1013508
P1013510
P1013513
P1013518
P1013521
P1013522
P1013525
P1013528
P1013530
P1013534
P1013535
P1013537
P1013541
P1013544
P1013547
P1013557
P1013591
P1013592
P1013595
P1013605
P1013607
P1013608
P1013619
P1013625
P1013628
P1013635
P1013637
P1011812
P1011817
P1011833
P1011836
P1011848
P1011850
P1011863
P1011864
P1011871
P1011879