boboli23Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzyniu Podlaskim”. Wysokość dofinansowania wynosi 1.486.977,80 zł, co stanowi 70% szacowanych kosztów inwestycji.Nowa ulica połączy: ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz ul. Gen.Franciszka Kleeberga.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę ulicy Św. Andrzeja Boboli wraz z chodnikami po obu stronach jezdni oraz oświetleniem ulicznym. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz kanał technologiczny.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Budowa drogi przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności położonych wzdłuż niej działek.
Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Na mapie: kolorem zielonym zaznaczona ul. Św. Andrzeja Boboli, kolorem żółtym - ul. gen. Kleeberga (DK63).

boboli23