dsc 0229Inauguracja roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się 4 września z udziałem uczniów klas I, którzy wraz ze swymi opiekunami zebrali się na sali gimnastycznej 4 września o godzinie 9:00. Gościem uroczystości był burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Przybyłych powitał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Cezary Czarniak.

- Czeka was 8 lat wspaniałej przygody, wielu nowych znajomych i przyjaciół, ogrom wiedzy i umiejętności. Życzę wam, abyście ten czas dobrze wykorzystali; żebyście byli pociechą i dumą rodziców; abyście zdobywali nowe wiadomości i umiejętności, które wykorzystacie w życiu - zwrócił się do uczniów dyrektor Cezary Czarniak.

- Wchodząc do szkoły, zobaczyłem dziesiątki, nawet setki uczniów zmierzających do szkoły. Czy może być piękniejszy widok? Dlatego chciałem być obecny na tej uroczystości i wyrazić słowa szacunku oraz wdzięczności nauczycielom za kształtowanie umysłów i charakterów młodych ludzi, rodzicom pogratulować wspaniałych dzieci i zapewnić ich, że w tej szkole ich dzieci znajdą wspaniałą atmosferę, będą czuć się tu bezpieczne, otoczone odpowiednią opieką - mówił burmistrz Jerzy Rębek. - Bywam tu od lat, wiem, jak szkoła pracuje, mogę potwierdzić, że Państwa dzieci są w dobrych rękach. Życzę dzieciom, by lata nauki w tej szkole były radosne i owocne, a nauczycielom, by owoce ich pracy były widoczne i doceniane, rodzicom – by mogli się cieszyć rozwojem dzieci.

Szereg ważnych informacji przekazały rodzicom: kierownik świetlicy, pedagog szkolny i szkolna pielęgniarka. Na zakończenie dyrektor Cezary Czarniak przedstawił wychowawczynie 3 klas pierwszych, które będą funkcjonować w budynku przy ul. Sitkowskiego.

Jak informuje dyrektor placówki Cezary Czarniak, Szkoła Podstawowa nr 2 mieści się w dwóch budynkach: głównym przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5, gdzie prowadzone są zajęcia w klasach I – III.
4 września 2023 roku naukę w szkole rozpoczęło 850 uczniów w 39 oddziałach klasowych. W budynku głównym będzie pobierało naukę 723 uczniów w 33 oddziałach, a na Chmielowskiego - 127 uczniów w 6 oddziałach (klasy I-III). Średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów. W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego liczba oddziałów klasowych zmniejszyła się o 2.
Do pierwszych klas uczęszcza 98 uczniów w pięciu oddziałach klasowych (trzech na ul. Sitkowskiego i dwóch na Chmielowskiego). Zajęcia edukacyjne będzie prowadziło 91 nauczycieli, z czego 83 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownicy administracyjni zatrudnieni są na 5,5 etatu, liczba pracowników obsługowych wynosi 27 osób.
Przy ulicy Sitkowskiego 3 zajęcia będą odbywały się w 28 pracowniach oraz w dwóch salach gimnastycznych. Na drugą zmianę będą uczęszczały klasy drugie oraz czwarte. Przy ulicy Chmielowskiego 5 zajęcia będą odbywały się w 5 salach lekcyjnych, pracowni informatycznej i sali gimnastycznej (1 oddział klas II będzie uczęszczał na drugą zmianę, wymiennie z drugim oddziałem od II semestru). Zajęcia klas uczęszczających na II zmianę będą kończyły się najpóźniej o godzinie 15.30 na ul. Sitkowskiego i 14.30 na ul. Chmielowskiego. Początek zajęć w obu budynkach o godzinie 8.00.
Świetlice szkolne będą pracowały w godzinach 7.00 – 15.30 w ośmiu grupach. Łącznie 160 godzin zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
W szkole działają dwie stołówki. Szacowana liczba obiadów w stołówce na ul. Sitkowskiego wynosi 440, a na ul Chmielowskiego 100.

W czasie wakacji zostały przeprowadzone prace remontowe:
• Malowanie i wymiana oświetlenia w jednej sali lekcyjnej w budynku na ul. Sitkowskiego 3.
• Naprawa tynków i malowanie korytarzy w szatni na ul. Sitkowskiego.
• Malowanie pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w budynku na ul. Sitkowskiego.
• Malowanie świetlicy szkolnej i pomieszczeń administracji na ul. Sitkowskiego.
• Odnowienie szatni na ul. Chmielowskiego oraz naprawy malarskie lamperii na korytarzach i w salach lekcyjnych w obu budynkach.
• Zakupiono ponadto i zamontowano w kuchni piec konwekcyjno-parowy oraz zakupiono wyposażenie kuchni i stołówki w ramach projektu: „Posiłek w szkole i w domu”- edycja 2023.
• Od 23 czerwca 2023 r. instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku na ul. Sitkowskiego wytwarza energię elektryczną.

DSC_0185
DSC_0187
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0196
DSC_0199
DSC_0203
DSC_0205
DSC_0208
DSC_0210
DSC_0215
DSC_0217
DSC_0220
DSC_0225
DSC_0229