powst Warsz mały1W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dokładnie o godzinie "W" przedstawiciele samorządów: Miasta Radzyń Podlaski z burmistrzem Jerzym Rębkiem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz Powiatu Radzyńskiego ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim i przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz stanęli przed Pomnikiem Niepodległości, by oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. Obecni byli również mieszkańcy, w tym Radzyńska Grupa Rowerowa.
Poniżej wypowiedź Burmistrza Jerzego Rębka.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski:

Uczczenie pamięci Bohaterów, którzy walczyli o wolność Ojczyzny w Powstaniu Warszawskim, jest naszym obowiązkiem - w każdej miejscowości Polski.
Towarzyszy nam świadomość, że gdyby nie heroizm Powstańców Warszawskich – nie tylko ówczesnych mieszkańców Warszawy, ale także wszystkich, którzy z całego kraju przybyli do Warszawy i walczyli o jej wyzwolenie, to - jak twierdzą historycy - Polska stałaby się sowiecką republiką, a my bylibyśmy narodem niewolników zupełnie podporządkowanym Imperium Zła.
Dlatego nasza obecność na uroczystości jest oczywistością i koniecznością. Powinniśmy ciągle przypominać, jaka jest prawda historyczna i jakie jest miejsce i rola Polski we współczesnej Europie i świecie. Ale także – że stale musimy walczyć o niepodległość, suwerenność Polski.
Jest to ważne ze względu na obecną sytuację na na naszej wschodniej granicy. Musimy być w pełnej gotowości, powinniśmy mieć pełną świadomość, że to zagrożenie ciągle istnieje. Naszą odpowiedzią powinno być zaangażowanie - począwszy od złożenia hołdu bohaterom, poprzez wszystkie formy uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, ale również politycznym. To jest warunek utrzymania niepodległości.
Wielu Powstańców podczas uroczystości mówiło, że walczyli o wolną Polskę dla przyszłych pokoleń i z satysfakcją się wypowiadało, że obecna Polska jest spełnieniem tych marzeń i dążeń. Po kilkudziesięciu latach pracy społecznej i zawodowej uważam, że tak pozytywnego okresu, jaki obecnie przeżywamy, nie było dotychczas w powojennej historii Polski. Nie chodzi tylko o kwestie gospodarcze i finansowe, miejsce Polski w Europie i świecie, zachowanie pamięci, tożsamości i dumy narodowej. Ważne są szacunek i dbałość o każdego Polaka. Świadczą o tym gesty i praktyki, wyrażające szacunek do wszystkich ludzi, obecne w naszej codzienności. Osoby, które poświęciły i doświadczyły wiele, angażując się w walkę o niepodległość Polski,  oczekują, że te dobre praktyki będą przekazywane kolejnym pokoleniom.

Powst Warsz śr

pows wars śr 3