elewacja pn m24 lipca upłynął termin składania ofert na ogłoszony przez Miasto przetarg na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich, związanych z rewitalizacją elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, wraz z remontem kominów na dachu Pałacu.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty na wykonanie inwestycji. Złożyły ją firmy: F.P.H. RAMAR Gajowy Rafał z Łukowa (3 896 215,23 zł) oraz Jar-bud Firma Remontowo-Budowlana Jarosław Skwarek z Łukowa (3 380 000,00 zł). Miasto na wykonanie zadania zaplanowało przeznaczenie 1 597 552,69 zł. Procedura przetargowa jest kontynuowana, o jej wyniku poinformujemy po jej rozstrzygnięciu.

Zakresem zamówienia są objęte roboty związane z ułożeniem tynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu.

Wskazany w zamówieniu zakres prac był przedmiotem umowy, zawartej 28 grudnia 2022 r. z firmą Galeria Czystości. Umowa ta nie została wykonana.

Aktualny stan elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim przedstawia opracowany przez Politechnikę Lubelską dokument pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ZAAWANSOWANIA ORAZ JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ PAŁACU POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM WRAZ Z WYTYCZNYMI BUDOWLANO-KONSERWATORSKIMI DO DOKOŃCZENIA w/w PRAC”.

Eekspertyzy dotyczące jakości prac na elewacji północnej Pałacu Potockich przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Lubelskiej na zlecenie Miasta Radzyń w związku z konfliktem z wykonawcą prac – Galerią Czystości. Obydwie ekspertyzy wskazują na szereg nieprawidłowości ze strony wykonawcy i tym samym potwierdzają wstępne ustalenia inspektora nadzoru wyznaczonego przez Urząd Miasta, który wskazywał błędnie przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji północnej oraz fragmentu elewacji wschodniej i południowej pałacu.
- Nie zgadzamy się na złą jakość prac. Jest to zbyt ważna sprawa, by na nią przymykać oczy – podkreślił Burmistrz Radzynia. - Na elewacji północnej stwierdzono wiele miejsc, gdzie tynk jest rozwarstwiony, więc szybko odpadnie. Trzeba te fragmenty skuć, wzmocnić i położyć nowy tynk, dopiero pomalować.

Na fot.:

Mapa odspojeń tynku na elewcji północnej - zawarta w wykonanym przez eksertów z Politechniki Lubelskiej dokumentu pn. „EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ZAAWANSOWANIA ORAZ JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ PAŁACU POTOCKICH W RADZYNIU PODLASKIM WRAZ Z WYTYCZNYMI BUDOWLANO-KONSERWATORSKIMI DO DOKOŃCZENIA w/w PRAC”.

Screenshot 2023 06 16 at 17 00 55 Wariant 2 2 Odspojenia rysunek 2.pdf

 

Tak wyglądały przed obecnym remontem miejsca odspojeń tynku na murze oporowym, ok. 25 lat po wcześniejszym remoncie, przeprowadzonym w 1997 r.

 

mur14m