europejski dzien przeciwdzialania wlamaniom do domow21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach Unii Europejskiej obchodzony jest V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości działająca przy Komisji Europejskiej. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenie będzie skoncentrowane nie tylko 21 czerwca ale przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą
polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.
Materiały dotyczące kampanii dostępne są w broszurze dotyczącej zapobiegania włamaniom do mieszkań.
Zachęcamy do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje – oraz w ich czasie – działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.